Игри

Информация за страница Сушица

      Село Сушица може лесно да се обърка не за друго, а защото с това име са известни поне две населени места. Едното от тях се намира на територията на област Кюстендил, а другото – в пределите на Велико Търново. Несъмнено от чисто историческа гледна точка Търново е по-известен град, най-малкото защото за определен период от време дори изпълнява ролята на Втора българска столица. Това става по време на властването на Петър и Асен, двамата братя, успели чрез вдигнатото от тях въстание да прогонят византийците. Суза е един от болярите, които управляват населеното място, а предмостието до Търново се оказва изключително важно за възпирането на набезите на вражеските войски. Аделхаид е негов дядо, на когото е кръстен, който след смъртта си поделя владенията между своите роднини. Интересно е да се отбележи още, че римски монети са открити в областта още от времето на епохата на ранния неолит, а освен тях – и керамика.

      При превземането на Търново куманите воини се съсредоточават именно във вътрешностите на село Сушица, а тогава на власт е владетелят Ивайло. Този човек е ключов за родната ни история, защото по рождение произлиза от обикновено семейство и дълго време не е нищо друго освен прост свинар. Впоследствие, както се оказва, владетелят се превръща в кошмар за набезите на татарските войски от Азия, чиито армии наброяват милиони души. Неслучайно една от най-четените книги напоследък е двулогията на Стоян Николов – Торлака, озаглавена Ивайл. В нея се проследяват битките с татарите нетолкова от гледната точка на историка, колкото пречупени през призмата на художествения роман, но въпреки това историята е засегната по един невероятен начин. Мария Кантакузина става съпруга на Ивайло пак по времето, когато куманите превземат столицата. Този брак също се оказва преломен за живота на владетеля, а в споменатите вече книги може да се прочете много по тази тема. За съжаление по-късно, когато османците ни завладяват през повратната 1396-та, Търново губи окончателно своя стратегически смисъл и това води до отслабване на нейната цялост. Преди това обаче градът си остава еталон и събирателен център на култура и история за всички българи, живели по това време.

      Подстъпът на Сушица към столицата също остава на заден план след падането на страната под османска власт. Асимилацията на населението в негативна посока е неизбежен и необратим процес, който става причина за погубването на нацията ни чак до периода на Възраждането, когато се стига до избухването на Априлското въстание. Освен това с потурчването на страната се стига и до още един негативен аспект в развитието на страната – маргинализирането на търговския потенциал на град Търново. Споменатото преди малко Априлско въстание се оказва ключово за цялата страна, защото водещите европейски държави обръщат внимание на Източния въпрос. Конкретно за развитието на селото то се оказва повратно, тъй като се наблюдава период на разцвет и пробуждане сред нацията. А в годините след Втората световна война, в този район на страната се усеща и все по-засиленото икономическо разрастване, главно поради застрояване и отваряне на редица предприятия с цел осигуряването на работни места за населението.

eXTReMe Tracker